MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió:
La nostra missió és contribuir i aconseguir millorar la qualitat de vida de la gent gran reconeixent-los la seva dignitat, donant-los amor, companyia i estima amb totes les activitats que realitzem i pal·liant la seva soledat.

Facilitar a la nostra gent gran la riquesa de ser reconeguts, estimats i protegits. Integrar per a aconseguir-ho totes les edats de la Comunitat propera. Comprometre’ns i procurar el compromís d’Institucions, Empreses i Societat Civil amb el benestar dels més febles. Sensibilitzar. Despertar consciències.

Visió:
Avis feliços tractats des de la seva singularitat, acompanyats, cuidats, dignificats i respectats. Persones de la Comunitat de totes les edats comparteixen el seu temps i afecte amb la nostra gent gran.

Valors: Amor, Comunitat i interdependència.