HISTÒRIA

Fotos de la mare diverses edats (nena, jove, adulta, gran, anciana)

Aquest projecte es forja després d’un accident que va patir la nostra mare el juliol de 2015, amb 87 anys. El seu estat va fer que decidíssim ingressar-la en una residència i les nostres visites diàries allà al llarg de dos anys, van fer que entréssim en contacte amb un món pràcticament desconegut per a nosaltres fins a aquella data; i coneguéssim a molts altres avis que són, avui, gairebé família.

La nostra mare va morir el 7 de gener de 2018 i volem que aquest sigui un dels seus llegats. Hem pogut observar la soledat que pateixen moltes de les persones que viuen allà i hem verificat que no existeix cap institució catalana que hagi focalitzat el seu voluntariat en els avis grans dependents i de dependència severa que viuen en residències.

A Anglaterra s’ha reconegut de forma explícita la solitud que pateix la seva ciutadania a través del Ministeri de la Soledat, creat al gener del 2018. A Espanya ens costa mirar de front aquesta situació.

És per això que volem recordar la necessitat d’acceptar el que serem, rescatar la comunitat com a valor i reconèixer la importància de viure la interdependència i la generositat.