L’origen de les caigudes

Com hem vist, les caigudes són molt freqüents. Així com la tipologia i les complicacions de les caigudes és diversa, el seu origen també és multifactorial:

  • Medicació. La presa d’uns certs fàrmacs augmenta la probabilitat de caigudes. Pel que, és important que el metge revisi els medicaments que ha de prendre un pacient i els adapti segons els seus comorbilitats (1).
  • Factors físics o intrínsecs. Són els factors de risc propis del pacient; el seu estat de salut, el seu estat físic o si té antecedents de caigudes. Per exemple, com a malalties que augmenten el risc de caigudes podem nomenar les patologies oftalmològiques com la disminució de la vista, els problemes cardiovasculars o les patologies musculoesquelètiques com a artrosis o osteoporosis.
  • Factors ambientals. Són riscos relacionats amb l’entorn, com, per exemple: les catifes, els mobles, les escales, l’estat dels carrers o la intensitat de la llum.
  • Factors socioeconòmics. Entre els riscos d’aquest grup podem esmentar, d’una banda, el suport familiar. Un ancià que rep regularment visites o que viu acompanyat tindrà menys probabilitat de sofrir una caiguda. D’altra banda, el nivell econòmic també és molt important, ja que qui no depengui de les ajudes externes que pugui obtenir o qui tingui accés a facilitats diverses podrà prevenir millor el risc de caigudes: accés a serveis de fisioteràpia, activitats esportives, calçat de qualitat, etc.

(1) Comorbilitat: terme per descriure dos o més trastorns o malalties que ocorren en una mateixa persona, ja sigui al mateix temps o un després d’un altre.

Article elaborat en col·laboració amb Clémentine Pradére i Juan-Carlos Campos, estudiants de 6è curs de Medicina i voluntaris de Coravis.