La importància d’una bona nutrició

Amb l’edat, la gent gran sofreix canvis fisiològics que dificulten una alimentació correcta. Són diversos els canvis naturals que es produeixen, dels quals podem destacar els següents:

 • Disminució en la producció de la saliva.
 • Disminució de la masticació i, conseqüentment, dificultat per digerir.
 • Disminució de les secrecions de l’estómac. I, conseqüentment, dificultat per a una correcta digestió.
 • Disminució de l’absorció d’alguns nutrients i de la velocitat de trànsit.
 • Disminució de l’olfacte i/o gust. I, conseqüentment, disminució de les ganes de menjar.
 • Desregulació de les hormones que, conseqüentment, disminueixen l’apetit.
 • Disminució de l’apetit a conseqüència dels fàrmacs que puguin tenir prescrits.

Els canvis esmentats impliquen un dèficit important de nutrients en ancians.

En les següents línies veurem la importància de diferents tipus de nutrients:

 • Proteïnes. Són nutrients imprescindibles per mantenir la massa muscular i la força ja que són els responsables de la fabricació i regeneració dels teixits. Pel que, és important que la gent gran tingui una aportació adequada de proteïnes, no sols per mantenir una massa muscular adequada, sinó perquè no processen/aprofiten les proteïnes de la mateixa manera que una persona jove. No obstant això, no s’ha de seguir una dieta hiperproteïnica (1), ja que pot tenir efectes nocius per al ronyó.
 • Lípids. Són molècules que necessitem per viure, ja que tenen com a funció principal protegir el cos (les cèl·lules) davant canvis en l’organisme i per a l’ús i transport de les vitamines A, D, E i K.

Els lípids són nutrients essencials, però es recomana que la seva ingesta no sigui superior al 35% de totes les calories que s’ingereixen al dia. En ancians sedentaris la ingesta d’aquests lípids no hauria d’excedir del 30% de les calories totals.

Dins dels lípids, és important diferenciar entre els àcids grassos saturats i els insaturats. Es recomana el consum, sobretot, d’àcids grassos insaturats, que són presents en vegetals. Encara que, cal no oblidar consumir moderadament els greixos d’origen animal.

 • Carbohidrats. La funció principal d’aquests nutrients és el bon funcionament dels centres nerviosos. Es recomana la ingesta de carbohidrats d’absorció lenta (per exemple, cereals integrals o patates).

S’aconsella disminuir la ingesta de sucres d’absorció ràpida (per exemple, el sucre de taula, la mel o els dolços), ja que poden proporcionar un excés de calories en emmagatzemar-se en forma de greix. Aquest excés, es pot transformar en obesitat o en diabetis de tipus 2, per la qual cosa és important no consumir aliments processats o productes amb sucres afegits i intentar no afegir sucre al cafè i/o al iogurt.

 • Fibra. La funció principal de la fibra és regular la digestió. No obstant això, també ajuda a prevenir les malalties cardiovasculars, la diabetis i el càncer colorectal. S’aconsella el consum de verdures, fruites i cereals integrals.
 • Alcohol. Consumir quantitats no recomanades d’alcohol inhibeix l’apetit i disminueix l’absorció de nutrients que ja pot ser deficient per l’edat dels ancians.

En general, es recomana no sobrepassar els 20-25 grams d’alcohol al dia; és a dir, més o menys, 1 petit got de vi en cada menjar. En cas que existeixin algunes malalties o fàrmacs que contraindiquin la presa d’alcohol, en aquest cas el consum haurà de ser nul.

(1) Hiperproteïnica: dieta en la qual s’excedeixen les recomanacions establertes per als requeriments diaris de proteïnes

Article elaborat en col·laboració amb Clémentine Pradére i Juan-Carlos Campos, estudiants de 6è curs de Medicina i voluntaris de Coravis.