Factors que afecten la pell

Amb els anys, la pell canvia. Envelleix, s’arruga. L’exposició solar és un dels motius que impulsen l’envelliment de la pell, que es pot apreciar visiblement en les zones més exposades com la cara, les mans o els braços. No obstant això, no és l’únic factor que afecta els canvis de la pell. Aquests factors els podem englobar en tres grans grups generals:

  • Factors ambientals. En aquest grup destaquen l’exposició solar i la contaminació atmosfèrica de la zona i/o el clima. També podem incloure una alimentació inadequada, el tabac, la insuficient hidratació del nostre cos, el consum de l’alcohol o la falta de somni. No tenir unes condicions de vida òptimes per a, per exemple, una correcta alimentació, pot ser causant d’una sèrie d’afeccions cutànies com la xerodèrmia (1), l’alopècia difusa (2), blefaritis (3) o l’equimosi (4).
  • Factors genètics. Són les condicions intrínseques que té una persona ‘des del moment que neix’. És a dir, el que està escrit en els seus gens, com pot ser el fototipus de la pell. Els canvis d’aquest grup de factors es comencen a notar-se habitualment a partir dels 25-30 anys. Les diferents malalties que pugui tenir l’ancià poden conduir-li a un enllitament prologant. Això, juntament amb una falta de cures adequada durant aquests moments, podrà arribar a produir en la seva pell escares (5) o úlceres de decúbit (6). A part d’això, també és freqüent que apareguin erupcions amb pàpules eritematoses (7) i que produeixen picor, denominades Miliària rubra i que es produeix per la retenció de la suor de les glàndules sudorípares d’aquestes zones de suport.
  • Factors hormonals. Són les que estan relacionades amb uns receptors hormonals que són presents en la pell i que afecten més les dones per tenir més quantitat.

(1) Xerodèrmia: sequedat de la pell

(2) Alopècia difusa: pèrdua del cabell de manera difusa al cap

(3) Blefaritis: inflamació de les parpelles

(4) Equimosis: hematomes

(5) Pell escares: àrees de pell danyada

(6) Úlceres de decúbit: àrees danyades per estar llargs períodes en la mateixa posició, produint una pressió prolongada en les mateixes zones, com pot ser la zona sacra, talons, panxells o zona occipital del cap

(7) Pàpules eritematoses: petits granits vermellosos

Article elaborat en col·laboració amb Clémentine Pradére i Juan-Carlos Campos, estudiants de 6è curs de Medicina i voluntaris de Coravis.