El càncer de pell

La causa principal del càncer de pell és el sol. Per tant, si posem els nostres esforços a protegir-nos enfront de l’exposició solar, podrem reduir el risc de patir-lo. Qualsevol persona pot tenir càncer de pell, ja tingui una pell molt bruna o molt blanca (aquests últims tenen més risc de patir-ho).

El càncer de pell es pot curar si s’aconsegueix diagnosticar de manera precoç. Pel que, és important prendre precaucions al llarg de tota la nostra vida. Es recomana acudir al dermatòleg regularment per detectar possibles senyals d’un possible càncer. Un indicador habitual en aquesta patologia són els canvis que es produeixen de novo (1), que apareguin lesions que no acaben de curar o pigues, lunars o taques que sagnen.

Les taques tipus lunars o marques de naixement es poden avaluar amb la regla ABCDE (prové de les sigles en castellà):

  • Asimetria. Quan la taca no és uniforme i una part de la mateixa creix de manera diferent a l’altra meitat.
  • Vores. Quan són irregulars.
  • Color. Quan el color de la taca ha canviat o la mateixa té més d’un color.
  • Diàmetre. Quan el diàmetre de la taca és més gran que la goma d’esborrar de l’extrem d’un llapis.
  • Evolució. Quan la taca va canviant de grandària o de forma, de color o tonalitat, o quan pica o sagna.

És important acudir al metge davant qualsevol senyal de canvi de les pigues i /o taques.

(1) De novo: que apareguin noves taques o lunars

Article elaborat en col·laboració amb Clémentine Pradére i Juan-Carlos Campos, estudiants de 6è curs de Medicina i voluntaris de Coravis.