Coravis es va estrenar el dissabte 19 de maig amb l’Estudiantina de Medicina de Barcelona visitant als nostres avis