HISTÒRIC

Coravis 2021

430 hores

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

44 hores

BENESTAR I TERÀPIA

630 hores

ENTRETENIMENT I
COHESIÓ SOCIAL

64

RESIDENTS
IMPACTATS

683

118 VOLUNTARIAT
565 COL·LABORADORS

Coravis 2020

Coravis 2019

+850 hores

ACOMPANYAMENT A
GENT GRAN DEPENENT

+150

ACTUACIONS EN RESIDÈNCIES

+100 persones

VOLUNTARIES I COL·LABORADORES

290

RESIDENTS
IMPACTATS