ALGUNES DADES

A 31/12/2017, en el seguiment trimestral del desenvolupament de la llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, s’observa que el 54% de les persones sol·licitants per a la valoració de grau de dependència a Catalunya són majors de 80 anys. En aquesta data, aquest percentatge es concretava en 344.062 persones; I aquesta xifra creix cada any.

D’altra banda, segons informa Randy Ellis, economista que investiga i compara sistemes sanitaris de tot el món, l’esperança de vida a Espanya en néixer l’any 2017 és de 83 anys, només superada al món per Japó.

Segons va informar la coordinadora de l’Estudi Global sobre l’Envelliment i la Salut Adulta de l’OMS a l’abril del 2007, Somnath Chatterji, a l’any 2050 la tercera edat representarà el 32 % de la població mundial i superarà per primera vegada en la història de la Humanitat al percentatge de nens, essent Espanya el país amb més població anciana del món per llavors.

El voluntariat i altres alternatives innovadores per acompanyar als més desfavorits esdevenen imprescindibles. Fer comunitat. Els avis necessiten sentir-se estimats i contribuir donant-li a cadascun allò que específicament necessita, és la nostra decisió. A més, l’experiència per a l’acompanyant de l’avi de donar-se a altre pot ser molt enriquidora i genera consciència.